GEEK7:

CALÅS INNOVATION AB har från och med 2022-01-01 tagit över verksamheten efter GEEK7. Se www.calasinnovation.se

GEEK7: a word play ”Geek´s(H)even” (7)

GEEK: is a slang term originally used to describe eccentric or non-mainstream people; in current use, the word typically connotes an expert or enthusiast obsessed with a hobby or intellectual pursuit, with a general pejorative meaning of a ”peculiar person, especially one who is perceived to be overly intellectual, unfashionable, boring, or socially awkward”.

HEAVEN: is a common religious cosmological or transcendent supernatural place where beings such as gods, angels, spirits, saints, or venerated ancestors are said to originate, be enthroned, or live. 

NÖRDIG HÄNGIVENHET

Som ingenjör och mysterieupptäckare är förenas mycket i begreppet hängivenhet – för det som engagerar.
Till vardags patentombud för robotik, software engineering, AI hos länets största teknikbolag. GEEK7 drivs för att för att utveckla företag, innovationer och system inom teknikens framkant, samt för att coacha och utveckla nästa generations systemarkitekter och innovatörer. En viktig del är att utveckla innovativa företag. Utöver det drivs projekt inom magi och trolleri med teaterinslag och mycket mer. Nedan följer några tidigare projekten och något som är på gång.

R&D och Lösningar

Geek7 har sedan 2011 bistått R&D-företag med problemlösning, innovationsstöd, affärsutveckling, projektledning och expertis inom programvaru-utveckling och metoder. Då projekten ofta är känsliga hanteras kunder under sekretess.

MAGISKT.NU – Trolleri & Magi

27 oktober 2020 – Rosenlunds Herrgård

MAGISKT.NU
Det händer mystiska saker …

Torsdag 28 oktober 2021 – Rosenlunds Herrgård. Så snart hälsoläget i landet tillåter kommer vi att återuppta föreställningarna.

Design Patterns

Nu 20-års jubileum för kursen som har utvecklats för att täcka grunderna i Design Patterns (mönster) till avancerade övningar med modellering av system med UML och fördjupande teorier bakom dess beståndsdelar. Projektövningar med tillämpad modellering för att få färdigheter och kunna reflektera över användningen. C++, Java, C#, mm

Välkomstmöte 2021-06-01
Online-kurs 8:00-12:00 dagarna 2021-06-15, 16, 17, samt 2021-06-21, 22, 23.

TEATER – Söderkåkar

15 januari – 1 oktober, 2019 hos Vulkanteatern

MIRACULUM
Magi & Akrobatik mm…