Lösningar

Geek7 har erfarenheter från:

 • Metod, verktyg, och processutveckling
  • Processutveckling för R&D, concurrent engineering, team baserade agila metoder, produktledningsverktyg, programvaruutveckling, configuration management, prototyputveckling, ärendehanteringssystem, felhanteringssystem, prestandaövervakningssystem
  • Kvalitetssystem ISO 9001, CMM
  • Kravhantering, usability engineering, OrySE, ICONIX, RATF, UML, Doors, Requisite pro, Rational Rose, Rhapsody, Eclipse, BOUML, Enterprise Architect, m fl
  • Programvaruutveckling: C++, Java, C#, C, Pascal, Fortran, Forth, Prolog, Lisp, Assembler, expert system, .NET, kompilatordesign, GIS och 3D, SQL/DBMS
 • Teamutveckling och utbildning av projektledare, blivande chefer, teamledare och team-tränare
 • R&D och Affärsutveckling
  • Produktutveckling
  • Projektledning
  • Kravhantering
  • Akademisk och industriell forskning
 • Innovationsutveckling
  • Innovationsmetoder som TRIZ
  • Nyttjande av intellektuella rättigheter och patent
  • Egenutvecklade metod RATF
  • Prediktion av teknikutveckling
  • Utveckling från patent till företag
 • Referenser kan diskuteras efter behov