Utbildning i Design Patterns, 3 dagar

Efter att ha jobbat med Design Patterns eller mönster sedan 1994 och ha varit lärare i ämnet sedan 2002 kan jag (Göran Calås) konstatera att Design Patterns är något av en klassisk kunskap inom systemutveckling. Om du utvecklar i C++, Java, C# har du säkert nyttjat Design Patterns utan att veta om det, eller utan att veta varför, eller vilka konsekvenser det ger i längden för ett system. Kursen är uppbyggd på tre intensiva dagar där deltagarna får kunskap om mönster, filosofin bakom mönster och tränas i att kombinera och utvärdera mönster i ett riktigt utvecklingsprojekt. Deltagarna jobbar modellbaserat i UML med ett eller flera programmeringsspråk och deltagarna får med sig en komplett utvecklingsmiljö från kursen. Vi täcker alla klassiska mönster inom GoF, realtidsmönster, några arkitekturmönster, ideom, GRASP, anti-patterns samt de grundläggande byggklossarna som används för att sammansätta nya mönster, Elemental design patterns. Kursutvärderingarna har i alla år varit mycket goda och många gånger fått10 poäng av 10 möjliga på flera utvärderingspunkter från flera deltagare.
Nästa kurstillfälle erbjuds våren 2019-03-04 till 06 genom Combitech i Linköping. För mer information och förmedling av bokning, kontakta info@geek7.se eller ring 070-3236543.
Mer kursinformation kan erhållas via Combitech:s kursbeskrivning.